Правни документи


Impressum


Company name: Орбико България ЕООД // Registered seat: ул. Източна тангента № 161, 1592 София, България //

Court of registration: Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ // Registration no.: 11348/2002 110 // Management Board: Alexandrina Marinova Deputy, Stoyan Marinov //

Bank: ING BANK, Sofia 1404 // Account no.: BG64INGB91451002506010 // Share capital (paid in full): BGN 6,500,000.00

Орбико групација


Во моментов Орбико е присутно во 20 различни земји и региони и обезбедуваме врвна квалитетна дистрибуција и логистички услуги до нашите партнери.

За да ги видите локалните веб страни во Вашите земји, Ве молиме одберете еден од следниве линкови.