Контакти


Връзката ни с вас е от особена важност и значение

Контакти


Орбико България ЕООД
ул. Източна тангента № 161
1592 София България

тeл: +359 (2) 40 24 500 // +359 (2) 91 74 600
факс: +359 (2) 40 24 510
e-mail: info.bg@orbico.com

Орбико групација


Во моментов Орбико е присутно во 19 различни земји и региони и обезбедуваме врвна квалитетна дистрибуција и логистички услуги до нашите партнери.

За да ги видите локалните веб страни во Вашите земји, Ве молиме одберете еден од следниве линкови.